Implant Center
Implant Center
yellow yellow blue
home lupa mail
Azeri lang Russian lang English
Implant Center
HOME
Amerika Stomatoloji Implant
Mərkəzi
Laboratoriya Mərkəzi
Bizim həkimlər
Əlagəkv

Laboratoriya Mərkəzi

"WORLDMED Laboratoriya" - aparıcı avropa şirkətləri ABBOTT və ROCHE avtomatlaşdırılmış sistemləri ilə təchiz olunub. Azərbaycanda analoqu olmayan immunoferment "Axsym" və biokimyavi "Cobas Integra 400 plus" aparatlarının verdiyi nəticələrin yüksək dəqiqliyini təmin edirik.


Laboratoriyamız tələbatı daha çox olan laborator xidmətlərini təklif edir:

- Qanın və sidiyin ümumi təhlili (8AZN)

- Laxtalanma sisteminin yoxlanılması (10AZN)

- Qan qrupu və Rezus-faktorun təhlili (4AZN)


Qaraciyər və böyrək biokimyası
- ALT (10AZN)
- AST (10AZN)
- QQT (10AZN)
- Bilirubin (10AZN)
- Şəkər (10AZN)
- Sidik cövhəri (15AZN)
- Kreatinin (12AZN)

Revma- problar
- C-reaktiv zülal (20AZN)
- Revmatoid faktor (20AZN)
- Antistreptolizin
- O (20AZN)

Hepatit A, B və C markerləri
- HbsAg (12AZN)
- Anti-Hbs (12AZN)
- Anti-Hbc (12AZN)
-
Anti-HCV (18AZN)
-
Anti-HAV (25AZN)

Digər Infeksiyalar
H
IV-infeksiyası (18AZN)
Sitomeqalovirus (25AZN)
Toksoplazma (25AZN)
Məxmərək (25AZN)
Xlamidia (10AZN)
Herpes (10AZN)
Hormonlar
TSH,
T3, T4 (12AZN)
FSH, LH (12AZN)
Proqesteron (12AZN)
Testosteron (15AZN)

Onkomarkerlər
CEA, AFP, PSA (14AZN)

Digər testlər mövcuddur

  Müştərilərə rahat olsun deyə, biz adi günlər saat 9-dan15:00-a qədər, şənbə günləri isə saat 10-dan
14:00 -a qədər işləyirik.

yl pxl
Office Pictures
WorldMed WorldMed WorldMed WorldMed WorldMed WorldMed WorldMed

 
WorldMed WorldMed WorldMed WorldMed WorldMed WorldMed WorldMed